За нас

"Диагностично консултативен център XV – София“ ЕООД е общинско лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, създаден през 2000 г. в съответствие със Закона за лечебните заведения. Ние осъществяваме нашата дейност в кв. „Дианабад“, на територията на район, „Изгрев“, но обслужваме пациенти от цяла София.

"ДКЦ XV-София" ЕООД предлага качествена и достъпна специализирана и високоспециализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението. Лечебното заведение участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК, с което подобрява достъпността до специализираната извънболнична медицинска помощ за здравноосигурените лица в района. Развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението, своевременно и качественно задоволявани от висококвалифициран медицински персонал.

С богат опит и традиции „ДКЦ ХV – София“ ЕООД осигурява професионално медицинско обслужване - специализирани прегледи, консултации и профилактика на заболяванията с цел ранното им диагностициране. Всичко това е съчетано със съвременна диагностична и терапевтична апаратура. Големият брой общопрактикуващи лекари и стоматолози работещи в сградата улеснява достъпа на пациентите до комплексно медицинско обслужване, което цели повишаване качеството им на живот.